Skip to content

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ราคาเท่าไหร่ อัพเดทล่าสุด 2021

แพงแค่ไหนก็ต้องยอมจ่ายเพื่อสิ่งนี้ !!

วิศวกรควบคุมทั้งหลายปฎิเสธไม่ได้กับความจำเป็นต้องสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.) พวกเค้าจำเป็นต้องใช้ในการสมัครงานเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจในตำแน่งวิศวกรควบคุม และ การสมัครงานในบริษัทเอกชนในสายงานออกแบบ ก่อสร้าง เพื่อเป็นเครื่องมือการันตีความเป็นมืออาชีพ และ เพื่อแสดงความรับผิดชอบใบการสวมบทบาทวิศวกรควบคุมที่จำเป็นต้องดูแล ก่อสร้าง ซ่อมแซมโครงสร้าง ระบบ หรือ เครื่องมือต่างๆ

4 ขั้นตอน กับ การได้ใบ กว.

โดยการสอบใบ กว.ในปัจจุบันสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการสมัคร การสอบ หรือการอบรมความพร้อม จึงทำให้ตอนนี้มีวิศวกรจำนวนมากที่เข้ามาสอบแก้ตัวกันในรอบออนไลน์ โดยขั้นตอนการจะได้ใบ กว. มาครอบครองนั้น มี 4 ขั้นตอนหลักดังนี้

  1. สมัครสมาชิกสภาวิศวกร ผ่านลิงค์ https://service.coe.or.th (บุคคลธรรมดา >> สมัครสมาชิกใหม่ >> กรอกรายละเอียด >> >> ชำระเงิน 1500 บาท >> ได้เลขที่สมาชิก) โดยอายุสมัครชิกอยู่ที่ 5 ปี
  2. สมัครสอบวิชาพื้นฐาน และ วิชาเฉพาะ ผ่านลิงค์ https://service.coe.or.th (บุคคลธรรมดา >> การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร >> อัพโหลดหลักฐาน >> ชำระเงิน 1500 บาท >> เลือกรอบและวิชาสอบ) โดยเกณฑ์การสอบผ่านต้องทำคะแนนให้ได้ 60% ทั้งหมวดวิชาพื้นฐานและหมวดวิชาเฉพาะสาขา
  3. อบรมความพร้อมฯ ผ่านลิงค์ https://service.coe.or.th (บุคคลธรรมดา >> การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร >> เลือกรอบสอบ>> ชำระเงิน 1500 บาท >> ดูวีดิโอล่วงหน้าก่อน 7 วัน)
  4. ยืนยันการจ่ายเงินค่าออกใบอนุญาตภาคีวิศวกร 1000 บาท
คุ้มไหม ?? เสียเงินขั้นต่ำ 5,500 บาท เพื่อแลกกับใบ กว.

การประกอบอาชีพวิศวกร คือ การสวมหมวกนักแก้ไขปัญหาเพื่อสังคม โดยการเข้ามาทำหน้าที่รับผิดชอบการก่อสร้าง การออกแบบอาคาร หรือแม้แต่การดูแลโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่ที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย ดังนั้น หากการที่วิศวกรมีใบ กว. ไว้ครอบครองก็คงเปรียบเสมือนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ว่าจะทำหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาตามจรรยาบรรณวิศวกรได้บัญญัติไว้ตามประกาศของสภาวิศวกร พวกเราในฐานะวิศวกรก็คงเต็มใจและยินดีที่จะลงทุนเงินจำนวน 5,500 บาทนี้