Skip to content

woman writing on a whiteboard

NeighborSoft

เนเบอร์ซอฟต์ บริษัทที่สร้างขึ้นเพื่อนำเอาความสามารถของเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาที่น่าปวดหัวให้กับคุณ

Our Services

รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
Software เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ

รับปรึกษาวางแผนกลยุทธ์
การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

รับพัฒนาโมเดล AI,
Generative AI, Chat bot AI เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ

รับปรึกษาแก้ปัญหา เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์
และขยายฐานลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย

Vision

เนเบอร์ซอฟต์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ด้วยความเข้าอกเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อคุณค่าและประโยชน์สูงสุด

Mission

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • บริการลูกค้าด้วยใจ ดูแลทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าสบายใจและคุ้มค่าที่สุด
  • บริหารจัดการอย่างโปร่งใส สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

⚙️ แก้ไขถูกจุด

เร่ิมต้นทำงานบนการค้นหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริง เพื่อวางแผนแก้ไขได้ตรงจุด

💻 สร้างได้ตรงใจ

วิเคราะห์แผนเพื่อสร้างเทคโนโลยีที่สะดวกและเหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาของคุณ

🤝 ดูแลหลังการขายเหมือนครอบครัว

หลังจากใช้งานจริงต้องการปรับแก้ไขเพื่อให้ซอฟแวร์ตอบสนองความต้องการที่มากขึ้น
ก็สามารถแก้ไข และ ปรับปรุงไปพร้อมกัน

Our Product

📱 แอปพลิเคชันเตรียมสอบ TOEIC
ปูพื้นฐาน “TOEIC” ให้ลึกกว่าใคร เพราะเราเข้าใจ “วิศวกรไทย” ที่สุด 👷

📱 แอปพลิเคชันเตรียมสอบ กว.
สำหรับชาววิศวกร 👷พร้อมช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เต็ม 100% สำหรับการสอบใบ กว. ✍️

28,000+

subscription media online

2,300+

account user

13,000+

subscriber

EnGenius เตรียมสอบ กว. x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


เนื่องในงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่ 13 ในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
จัดการแข่งขันทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้แพลตฟอร์ม EnGenius เตรียมสอบ กว. ในการแข่งขัน

top view photo of people near wooden table

Work from Anywhere Together

มาเป็นทีมเดียวกับเรา ร่วมสร้างสรรค์งานที่โคตรเจ๋งไปด้วยกัน

ติดต่อสอบถาม

บริษัท เนเบอร์ซอฟต์ จำกัด
152 หมู่ 11 หมู่บ้านเวียงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Tel. 094-375-1375