Skip to content

5 ข้อที่ควรรู้ก่อนสอบ Computer Programming (กว.)

1. เนื้อหามี 7 หมวด

หมวดเนื้อหาจำนวนข้อตัวอย่างคำตอบ
1. ความรู้พื้นฐาน94พื้นที่ที่เล็กที่สุดในการอ่านเขียน HarddiskSector
2. Variable ชนิดข้อมูล52เก็บข้อมูลค่า 7.82 ควรเป็นชนิดใดFloat
3. Expression ตรรกศาสตร์ 78 (a+b/c-d)*e เท่ากับข้อใด(a*e+b*e/c-d*e)
4. Sequence การทำงานแบบลำดับ28สลับค่า x, yx=x+y; y=x-y; x=x-y;
5. If-Else การทำงานแบบเลือก39num = -1
if (num < 0) then (num = num + 1)
0
6. Loop การทำงานแบบวนลูป44i = 0;
for (j = -2; j < 3; j++) {
i = j + i++;
}
ค่า i จะมีค่าเท่าไร
6
7. Array 1-2 มิติ44a[] = {7,3,2,5,6};
a[3] จะมีค่าเท่าใด
5

จะเห็นว่าจำนวนข้อพื้นฐานมีสูงถึง 94 ข้อ คิดเป็น 23%

ดังนั้น ถ้าเราให้เวลากับการจำหมวดความรู้พื้นฐาน จะทำให้มีสิทธิ์ตอบถูกได้เยอะกว่า

2. คิดไม่ออกตอบข้อ 4.

จากข้อมูล พบว่าจำนวนเฉลยในวิชา Computer Programming คำตอบในข้อ 1, 2, 3, 4, 5 มีจำนวน 71, 80, 114, 123, 11 ข้อ ตามลำดับ แสดงข้อมูลดังกราฟด้านล่าง ดังน้ัน ถ้าใครคิดไม่ออก ดิ่งข้อ 4 กับ ข้อ 3 เลย !!

3. ภาษาในการเขียนโปรแกรม

  1. Pseudocode ไม่มีตัวรัน พยายามนึกเป็น Flowchart ให้ออก
  2. C สามารถรันออนไลน์ได้ที่ https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler
  3. C++ สามารถรันออนไลน์ได้ที่เว็บ https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler
  4. Cobal ไม่มีข้อสอบคำนวณ แต่มีถาม ไม่ต้องเลือก
  5. Assembly ไม่มีข้อสอบคำนวณ แต่มีถาม ตอบข้อนี้ทุกข้อที่เจอ

4. เรื่องง่ายที่ชอบออกบ่อย

เลขฐาน และ FlowChart เป็นสองเรื่องที่ง่ายและชอบออกบ่อย

ดังนั้นจดจำให้ดี เพื่อเก็บคะแนนสองเรื่องให้ชัวร์ๆ

5. หาตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบ

เราขอแนะนำเว็บแอปพลิเคชัน เตรียมสอบ กว. EnGenius https://engenius.neighborsoft.com

ที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกอ่านข้อสอบได้ตามสไตล์ที่ใช่

ไม่ว่าจะเป็นอ่านแบบสุ่มข้อ เรียงข้อ หรือจำลองการสอบจริง

หากเพื่อนๆคนไหน กำลังหาตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบ กว.

อย่าลืมลองไปใช้งาน EnGenius กันนะครับ 🙂