Skip to content

[สาระวิศวกร] 5 Soft Skills ที่วิศวกรยุคนี้ควรมี!!

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้หรือบทเรียนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายแทบจะทุกที่ทุกเวลาอย่างยุคนี้ ทำให้ผู้คนสามารถค้นหาความรู้ และเรียนรู้ทำความเข้าใจบทเรียนหรือเนื้อหายาก ๆ ได้เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น แต่ทว่าในการที่ผู้คนเต็มไปด้วยทักษะความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือที่เรียกกันว่า Hard skills นั่น เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของการทำงานเท่านั้น เพราะในการทำงานจริง จำเป็นต้องมีทักษะอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้า โดยทักษะเหล่านั้น เรียกรวม ๆ ว่า  ‘Soft Skills’

5 Soft Skills ที่วิศวกรยุคนี้ควรมี ได้แก่

1. ทักษะด้านการแก้ไขปัญหา (Problem solving)

เพราะเนื้องานหลักของวิศวกร แท้จริงแล้วคือการคิด คำนวณและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ดังนั้นทักษะด้านนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมาก แม้บทเรียนของ Hard skills จะมีการสอนรูปแบบวิธีการแก้ปัญหามาแล้ว แต่นั้นเป็นเพียงความรู้พื้นฐานที่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่การจะเติบโตและเจริญก้าวหน้าในการทำงาน จำเป็นต้องอาศัยทักษะ ‘การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ’ ที่ไม่เพียงจะแก้ไขปัญหา เปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นความปกติ แต่ต้องเป็นการแก้ไขปัญหา เปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม

2. ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

ขึ้นชื่อว่าการทำงานนั่น แม้แต่ศิลปินผู้รักสันโดษก็ยังต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อรังสรรค์ผลงานดี ๆ ออกมา โดยในฝั่งของวิศวกร การทำงานเป็นทีมนั่นแทบจะเป็นบรรยากาศการทำงานพื้นฐานเลยทีเดียว เพราะการแก้ปัญหาที่ดีและมีประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องใช้หลายมุมมอง หลายความคิดเห็นเข้ามาช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน แต่หากเราทำงานเป็นทีมไม่ได้ ก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตการทำงานเลยทีเดียว อย่าลืมว่าทุกคนไม่ได้รู้ไปทุกเรื่อง หรืองานบ้างงานอาจไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและผู้คนที่หลากหลายจะช่วยเติมเต็มช่องโหว่ที่เราไม่สามารถจัดการได้ และยังทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและลดภาระความเหนื่อยในการทำงานของเราได้อีกด้วย

3. ทักษะด้านการสื่อสารและการต่อรอง (Communication and Negotiation)

การสื่อสารและการต่อรองเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคนและทุกสายอาชีพ โดยมีผลตั้งแต่เพียงการเริ่มสมัครงาน ที่จะต้องตอบคำถามและนำเสนอตนเองให้โดดเด่นเพื่อให้ผู้รับสมัครเลือกเราเข้าทำงาน หรือการเจรจาเพื่อต่อรองเงินเดือนให้ได้ตามที่ต้องการและเกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย และหากเชื่อมโยงไปถึงการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองก็มีความจำเป็นมากอีกเช่นกัน ที่จะถ่ายทอดงานหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานกับคนในทีม หรือการเจรจาสร้างข้อตกลงร่วมกันภายในทีมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นนั่นเอง

4. ทักษะด้านการบริหารและจัดการเวลา (Time Management)

ทักษะการบริหารจัดการเวลาเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดว่าใครมีความรับผิดชอบหรือมีศักยภาพที่จะควบคุมและดำเนินงานต่าง ๆ ได้ดีมากแค่ไหน เพราะหากเราไม่สามารถควบคุมหรือบริหารเวลาให้ดีได้ จนเกิดความล่าช้าที่ไม่น่าให้อภัยเกิดขึ้น ก็อาจสร้างความสียหายจนหมดความน่าเชื่อถือและดูไร้ประสิทธิภาพได้เลยทีเดียว เพราะในการก่อสร้างและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในทางธุรกิจนั่น ต้นทุนเวลามักมีราคาแพงเสมอ เพราะเป็นต้นทุนที่สามารถชักชวนให้ต้นทุนอื่นเพิ่มขึ้นได้ง่าย เมื่อกำหนดการในการทำงานเปลี่ยนแปลงและล่าช้า เช่น ต้นทุนค่าเช่า ค่าปรับ ค่าเสียโอกาส หรือต้นทุนความเชื่อใจจากลูกค้าหรือหัวหน้าที่เราแทบประเมิณค่าไม่ได้

5. ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership)

การทำงานที่ดี ย่อมมีการเติบโตเสมอ ไม่มีใครทำงาน 10 ปี แล้วยังอยู่ตำแหน่งเดิม นอกจากคน ๆ นั่นจะอยู่บนจุดสูงสุดตั้งแต่ต้น ซึ่งเรื่องนั่นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในโลกของการทำงาน และหากว่าเรานั่นมีความคิดอยากจะเติบโตได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ ทักษะด้านการเป็นผู้นำนั่นถือเป็นสิ่งที่สามารถการันตีได้ถึงความสามารถและความพร้อมของคุณที่จะก้าวไปสู่บันได้ขั้นต่อไปได้ชัดเจนที่สุด โดยหากพูดกว้าง ๆ ให้เห็นภาพ ทักษะด้านการเป็นผู้นำ คือการนำทักษะอย่างอื่นที่มีและเกี่ยวข้องกับการทำงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมีพื้นฐานความรู้วิชาการที่ดี ประยุกต์ใช้ได้ ทำงานเป็นทีมได้ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจรจาต่อรองเก่ง และบริหารจัดทั้งคนและเวลาได้ดี และสามารถสร้างทางเลือกและตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาด ดังนั่น วิศวกรท่านใดที่อยากจะเติบโตในสายงานของตนได้อย่างรวดเร็ว ควรพยายามฝึกทักษะ Soft Skills ข้างต้น ควบคู่ไปกับทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพที่เป็น Hard Skills ก็จะเพิ่มโอกาสการเติบโตที่มากขึ้นนั่นเอง

สำหรับวิศวกรที่อยากมีพื้นฐาน Hard skills ที่ดีและการันตีได้  ก่อนเริ่มฝึก Soft skills การสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรหรือใบ ก.ว. ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ช่วยพิสูจน์ความสามารถของคุณได้

ให้ ‘Engenius’ ช่วยคุณ เพราะเราคือแพลตฟอร์มรวบรวมข้อสอบ ก.ว. และจำลองการสอบจริงได้ รวมไปถึงมีฟังก์ชันอีกหลาย ที่ช่วยให้การเตรียมตัวสอบของคุณมีประสิทธิภาพขึ้น คลิกเลย ! https://engenius.neighborsoft.com/login