Skip to content

[สาระวิศวกร] ‘นามบัตร’ สิ่งจำเป็นที่วิศวกรมองข้าม

เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมไทยจำนวนมากไม่มี หรือไม่นิยมพกนามบัตร
คนที่คุ้นเคยกับการติดต่อธุรกิจกับฝรั่ง หรือญี่ปุ่น จะทราบว่าเขาให้ความสำคัญกับนามบัตรเป็นอย่างยิ่ง เพราะนามบัตรเป็นการแนะนำตน ตำแหน่งหน้าที่การงาน หากเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจะแสดงสถานภาพทางวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งดอกเตอร์ ศาสตราจารย์ รองหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นต้น ตำแหน่งทางวิชาชีพ ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการหรือสมาชิกในสมาคมวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างการยอมรับทางวิชาชีพหรือ Professional Recognition ที่มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับคนที่พบกันและอาจทำงานหรือธุรกิจร่วมกัน

ซึ่งวันนี้ เราจะมาบอกเหตุผลสำคัญ ว่าทำไมวิศวกรควรมีนามบัตรกัน

เหตุผล 1 : คือใบเบิกทางสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต

นามบัตรจะมีข้อมูลที่ทำให้เราติดต่อกับอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน หรือการทำงานร่วมกัน โดยในงานสัมนาที่เราไปอาจมีการพบเจอกับคนในสายงานเดียวกัน ซึ่งในอนาคตมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกัน หรือคาดหวังที่จะได้ร่วมงานกัน การให้นามบัตรติดต่อซึ่งกันและกันจะทำให้การสานสัมพันธ์และทำให้ความคาดหวังในอนาคตเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่ง

นามบัตรที่ทำงาน

เหตุผล 2 : คือ First Impression

First impression หรือความประทับใจแรกพบนั่น จะดีหรือร้ายประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งการมีนามบัตรเพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัวและช่องทางการติดต่อนั่นถือเป็นการสร้างความประทับใจแรกพบในแง่บวก เพราะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของเราต่อคู่สนทนาและความยินดีที่จะสานสัมพันธ์กันอีกครั้งในอนาคต

เหตุผล 3 : การให้นามบัตรแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ


การยื่นนามบัตรให้กับอีกฝ่าย แสดงให้เห็นว่าคุณมีความเป็นมืออาชีพพร้อมที่จะเจรจาและอำนวยความสะดวกให้เขาอย่างเต็มที่ จินตนาการว่าเรากำลังพูดคุยกับอีกฝ่ายแล้วต่างคนต่างล้วงโทรศัพท์หรือปากกาออกมาบันทึกเบอร์โทรกันและกัน แต่หากคุณมีนามบัตรก็เพียงแต่ยื่นให้อีกฝ่ายเท่านั้น แค่นี้คุณก็ดูแตกต่างแล้ว

เหตุผล 4 :นามบัตรช่วยสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อต้องเจรจาหรือใช้การอ้างอิง


บนนามบัตรจะมีข้อมูลของเราที่ต้องการแนะนำให้บุคคลอื่นรู้ ทั้งอาชีพหรือตำแหน่งต่างๆ ของเรา ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคุณและสร้างการยอมรับเบื้องต้นของความเป็นมืออาชีพของคุณจากข้อมูลบนนามบัตรตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดการเจรจาที่ราบรื่นขึ้นนั่นเอง

นามบัตรส่วนตัว

การมีนามบัตรสามารถบ่งบอกข้อมูล ตำแหน่งและความน่าเชื่อถือของเราได้ หากคิดอยากจะมีนามบัตรเป็นของตัวเองแล้ว การมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการันตีความสามารถอย่างการมีใบอนุญาตกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือใบ กว. ก็คงดีไม่น้อย

ให้ engenius ช่วยคุณ เพราะเราคือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้วิศวกรพิชิตกว. https://engenius.neighborsoft.com/login

source: EEC engineering network, unity printing, 9net.co.th