Skip to content

อยากสอบ กว. ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

#เรื่อง กว. ฉันรู้ดี part 1

วิศวกรหลายคน เมื่อตั้งใจจะสอบ กว. แล้วไม่รู้จะเร่ิมตรงไหนดี มีอะไรบ้างที่เราควรต้องรู้ สอบได้ที่ไหน สอบยังไง เมื่อไหร่ สอบวิชาอะไร ไหนจะเรื่องค่าใช้จ่าย เกณฑ์การสอบผ่าน และอีกหลายความสงสัยที่เกิดขึ้น

 1. ใครมีสิทธิ์สอบ กว. ได้บ้าง ??
  >> คนที่จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรที่ สภาวิศวกร รับรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://service.coe.or.th/check_course_certification/VertifyFrom
 2. การขอใบ กว. แบ่งวิศวกรออกเป็นกี่สาขา ??
  >> สภาวิศวกรแบ่งวิศวกรควบคุมออกเป็น 8 สาขา ได้แก่ วิศวกรโยธา, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม, เคมี, อุตสาหการ, เหมืองแร่
 3. ปัจจุบัน สอบ กว. ที่ไหน ??
  >> เราสามารถสอบ กว. ได้จากทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต เพราะ ปัจจุบันเราสอบ กว. ผ่านระบบออนไลน์แล้ว
  ไม่ว่าจะเป็นการ สมัครสอบ – ส่งเอกสาร – จองที่นั่งสอบ – สอบจริง – จนกระทั่งรู้ผลการสอบ ทุกอย่างเกิดขึ้นบน
  เว็บไซต์ของสภาวิศวกร https://service.coe.or.th/Requestlicense/associatefrom/2/2
 4. การสมัครสอบ กว. ใช้เอกสารอะไรบ้าง ??

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน https://www.facebook.com/EnGeniusTH/photos/a.132570052053186/389111513065704/
หรือ
https://coe.or.th/faq/step2-1-person/?fbclid=IwAR3xhY-SaO3yUScSr6rDW0x7WNCkam95Cfj9hfs4tYPGV_iSEWiVxbtyyy8

.
.
.
.
.
.
.

.

5. วิชาที่ต้องสอบ และ เกณฑ์การผ่านคิดยังไง ??
>> การสอบแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท ต้องผ่านทั้ง 3 พาร์ทจึงจะได้รับใบ กว.

พาร์ทที่ 1 สอบวิชาพื้นฐาน โดยทุกสาขาวิชาสอบวิชาเดียวกันได้แก่ Material, Computer programming, Static และ Drawing
=> มีข้อสอบจำนวน 100 ข้อ คิดเป็น 100% เราต้องทำคะแนนให้ได้ >= 60% จึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบใน 100 ข้อจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 วิชา วิชาละ 25 ข้อเท่ากัน

พาร์ทที่ 2 สอบวิชาเฉพาะแต่ละสาขา ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 วิชาที่ต้องสอบ โดยสภาวิศวกรจะมีวิชาบังคับมาให้ 3 วิชา และ ผู้สอบสามารถเลือกสอบเองได้อีก 1 วิชา
=> โดยมีข้อสอบจำนวน 100 ข้อ คิดเป็น 100% เราต้องทำคะแนนให้ได้ >= 60% จึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบใน 100 ข้อจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 วิชา วิชาละ 25 ข้อเท่ากัน ซึ่งรายละเอียดวิชาในแต่ละสาขามีดังนี้

พาร์ทที่ 3 ข้อสอบรอบอบรมความพร้อม จะประกอบไปด้วย 4 วิชา และมีเกณฑ์การสอบผ่านดังนี้ค่ะ
=> 3.1 วิชากฏหมาย จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >=  6 คะแนน
=> 3.2 วิชาจรรยาบรรณ. จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >= 6 คะแนน
=> 3.3 วิชาสิ่งแวดล้อม จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >= 6 คะแนน
=> 3.4 วิชาความปลอดภัย จํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >=12 คะแนน

5. ค่าใช้จ่ายในการขอใบ กว.เป็นเท่าไหร่ ??
>> ขั้นต่ำอยู่ที่ 5,500 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายจะพุ่งมากไปกว่า 5,500 บาทหรือไม่ ขึ้นกับ !! การสอบพาร์ทวิชาพื้นฐาน (พาร์ท 2) และวิชาเฉพาะ (พาร์ท 3) ล้วนๆ

ดังนั้น ” การเตรียมตัวสอบให้ดี มีชัยประหยัดเงินในกระเป๋าไปกว่าครึ่ง”

ยังมีอีกหลากหลายคำถามที่เราจะมาแถลงไขให้กระจ่างแจ้ง เกี่ยวกับ การสอบ กว. ใน #เรื่อง กว. ฉันรู้ดี part 2

หากใครต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือ กำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาคุณพิชิตใบ กว. ได้อย่างอุ่นใจ ห้ามพลาด !!

👉🏼 https://engenius.neighborsoft.com