Skip to content

วิธีสมัครสอบ กว. ออนไลน์ ฉบับจับมือวิศวกรสมัคร (ละเอียดมาก)

By EnGenius เตรียมสอบ กว.

สำหรับ “วิศวกรทุกท่าน” ทั้งที่ทำงานแล้วและพึ่งจบใหม่ เราเชื่อว่าหลายท่านมีเป้าหมายหรือว่าความฝันที่จะสอบใบกว. ซักครั้ง ให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพวิศวกรเพื่อ อัพเงินเดือนให้สูงขึ้น, ขยายขอบเขตการทำงานให้กว้างมากขึ้น, เลื่อนตำแหน่งได้สูงขึ้น หรือมีใบกว. เพื่อยืนยันความรู้ความสามารถและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน วันนี้ EnGenius เตรียมสอบ กว. จะพาทุกท่านเริ่มต้นสู่ขั้นตอนของการขอใบ กว. โดยบทความวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ Step 1 นั่นคือ การสมัครสอบ

 • เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้สภาวิศวกรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือใบ กว. จากรูปแบบการสอบแบบออฟไลน์ เป็นรูปแบบการสอบแบบ ออนไลน์ โดยวิศวกรสามารถทำได้ทุกขั้นตอนผ่านทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของสภาวิศวกร https://service.coe.or.th/Requestlicense/associatefrom/2/2 ซึ่งวิธีการใช้งานมีดังนี้

1. สมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาวิศวกร

 1. คลิ๊กไปที่ระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “สมัครสมาชิกใหม่”
 4. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 5. กรอกข้อมูลตามที่กำหนด จนครบถ้วน
 6. ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,500 บาท
 7. ติดตามสถานะการเป็นสมาชิกสภาวิศวกร

หมายเหตุ

 1. ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,500 บาท (ค่าจดทะเบียน 500 บาท และค่าบำรุงสมาชิกราย 5 ปี จำนวน 1,000 บาท) ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ
 2. สถานะสมาชิกของท่านอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรืออาจถูกยกเลิกในภายหลัง หากสภาวิศวกรพบว่าข้อมูลที่ท่านกรอกไว้เป็นเท็จ
 3. กรณีที่เป็นสมาชิกประเภทสามัญ (แบบมีเงื่อนไข) ต้องแนบเอกสารหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา จึงจะสามารถสมัครสอบภาคีวิศวกรได้

2. สมัครขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร (ใบกว.)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

 1. คลิ๊กไปที่ระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตต่างๆ”
 4. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร”
 5. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 6. เลือกประเภทใบอนุญาต และสาขาใบอนุญาตที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
  – กรณีที่ขอใบอนุญาตใบแรก สาขาที่ขอใบอนุญาตจะเป็นไปตามสาขาที่ท่านจบการศึกษา
  – กรณีที่ขอใบอนุญาตเพิ่มเติม ท่านจะต้องเลือกสาขาใบอนุญาตอื่นๆ และแนบเอกสารหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม
 7. ระบบออกเลขรับเรื่อง (กรุณาจดจำเลขที่รับเรื่องเพื่อติดตามสถานะ)
 8. อัปโหลดเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
 9. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
 10. รอรอบสอบภาคีวิศวกรและเข้าทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร
  – สมาชิกจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ทั้ง 2 หมวดวิชา จึงจะสามารถเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมได้
 11. จองรอบสอบอบรมและทดสอบความพร้อม และเข้าอบรมทดสอบความพร้อม
  – กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครอบรมทดสอบความพร้อม จะต้องชำระเงินค่าอบรมทดสอบความพร้อมก่อน จึงจะสามารถเลือกรอบสอบได้
  – เมื่อสมาชิกเลือกรอบสอบอบรมทดสอบความพร้อมแล้ว สามารถเข้าอบรมด้วยการดู VDO ได้ทันที โดยสามารถดูล่วงหน้าได้ 7 วัน ก่อนถึงวันทดสอบความพร้อมฯ
  – เมื่อสมาชิกดู VDO ครบจำนวน 5 วิชาเรียบร้อยแล้ว จึงมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความพร้อมฯ
 12. รออนุมัติใบอนุญาต เมื่ออบรมทดสอบความพร้อมเรียบร้อยแล้ว
 13. ชำระเงินค่าใบอนุญาต
 14. รอรับใบอนุญาต

3. รู้ว่าต้องสอบอะไรบ้าง

การสอบแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท ต้องผ่านทั้ง 3 พาร์ทจึงจะได้รับใบ กว.

พาร์ทที่ 1 สอบวิชาพื้นฐาน โดยทุกสาขาวิชาสอบวิชาเดียวกันได้แก่ Material, Computer programming, Static และ Drawing
=> มีข้อสอบจำนวน 100 ข้อ คิดเป็น 100% เราต้องทำคะแนนให้ได้ >= 60% จึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบใน 100 ข้อจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 วิชา วิชาละ 25 ข้อเท่ากัน 

พาร์ทที่ 2 สอบวิชาเฉพาะแต่ละสาขา ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 วิชาที่ต้องสอบ โดยสภาวิศวกรจะมีวิชาบังคับมาให้ 3 วิชา และ ผู้สอบสามารถเลือกสอบเองได้อีก 1 วิชา 
=> โดยมีข้อสอบจำนวน 100 ข้อ คิดเป็น 100% เราต้องทำคะแนนให้ได้ >= 60% จึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบใน 100 ข้อจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 วิชา วิชาละ 25 ข้อเท่ากัน

พาร์ทที่ 3 ข้อสอบรอบอบรมความพร้อม จะประกอบไปด้วย 4 วิชา และมีเกณฑ์การสอบผ่านดังนี้ค่ะ 
=> 3.1 วิชากฏหมาย จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >=  6 คะแนน
=> 3.2 วิชาจรรยาบรรณ. จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >= 6 คะแนน
=> 3.3 วิชาสิ่งแวดล้อม จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >= 6 คะแนน
=> 3.4 วิชาความปลอดภัย จํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >=12 คะแนน

4. เตรียมตัวยังไง

 • ทบทวนจากเนื้อหาเก่าที่เคยเรียน
 • เลือกหนังสือวิชาที่ต้องสอบมาอ่านทำความเข้า
 • ฝึกทำโจทย์
 • สร้างสถานการณ์จำลองการสอบจริง

แต่รู้มั้ย มีอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้คุณเตรียมสอบ ฝึกทำโจทย์ และทดลองสอบจริงออนไลน์ได้ทุกพาร์ท ครบ จบในที่เดียว! เตรียมตัวสอบกับ EnGenius เตรียมสอบ กว. (สอบไม่ผ่านยินดีคืนเงิน!!)

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบกว. และข่าวสารเกี่ยวกับวิศวกรเพิ่มเติมได้ที่ FB: EnGenius เตรียมสอบ กว.