Skip to content

สอบ กว.ไฟฟ้า เตรียมตัวรอบเดียวผ่าน !!

สำหรับวิศวกรไฟฟ้าการมี “ใบ กว.” ไว้ยื่นเพื่อสมัครเข้าทำงานในบริษัททั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ รัฐวิสาหกิจ ถือว่าเป็นการ “มีชัยไปกว่าครึ่ง”

เพราะหลายที่มักกำหนดให้วิศวกรผู้มีใบ กว.เท่านั้นที่จะมีสิทธิสมัคร

โดยการเตรียมตัวส่วนใหญ่เรามักจะทำการเตรียมตัวอ่านและทบทวนเนื้อหาจากแนวข้อสอบ กว. เก่า โดยมีทั้งสายจำและสายเข้าใจ แต่ด้วยจำนวนแนวข้อสอบที่มีมากถึงวิชาละ 400 ข้อ การจดจำคำตอบทุกข้อนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอน ดังนั้น ควรแบ่งท่องในวิชาที่มีทฤษฎีเยอะๆ และ เน้นอ่านทำความเข้าใจจากเฉลยละเอียดในวิชาที่เน้นไปทางคำนวณ

ก่อนเริ่มวางแผนการอ่าน เราจำเป็นต้องรู้ว่าเราต้องสอบวิชาอะไรบ้าง ??

สำหรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ ใบกว. ของวิศวกรไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ วิศวกรไฟฟ้ากำลัง และ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร โดยผู้ที่จะสอบ ใบ กว. จำเป็นต้องสอบผ่านทั้ง 3 ด่าน ได้แก่

 • 4 วิชาพื้นฐาน โดยทุกสาขาวิชาสอบวิชาเดียวกันได้แก่ Material, Computer programming, Static และ Drawing
  => มีข้อสอบจำนวน 100 ข้อ คิดเป็น 100% เราต้องทำคะแนนให้ได้ >= 60% จึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบใน 100 ข้อจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 วิชา วิชาละ 25 ข้อเท่ากัน
 • 3 วิชาบังคับ + 1 วิชาเลือก โดยมีข้อสอบจำนวน 100 ข้อ คิดเป็น 100% เราต้องทำคะแนนให้ได้ >= 60% จึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบใน 100 ข้อจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 วิชา วิชาละ 25 ข้อเท่ากัน ซึ่งรายละเอียดวิชาในไฟฟ้าแต่ละสาขามีดังนี้
 • 4 วิชาอบรม โดยจะประกอบไปด้วย 4 วิชา และมีเกณฑ์การสอบผ่านดังนี้ค่ะ
  =>  วิชากฏหมาย จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >=  6 คะแนน
  =>  วิชาจรรยาบรรณ. จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >= 6 คะแนน
  =>  วิชาสิ่งแวดล้อม จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >= 6 คะแนน
  => วิชาความปลอดภัย จํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >=12 คะแนน

อยากพาทุกคนมารู้จักกับ EnGenius ผู้ช่วยเตรียวสอบ กว. ออนไลน์ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ที่นี่รวบรวมไว้ครบ ข้อสอบทั้ง 3 ด่าน พร้อมเฉลยถูกผิด และ เฉลยละเอียด

https://engenius.neighborsoft.com

และยังมีฟีดเจอร์ช่วยจำที่ช่วยในการอ่าน และ ฟีดเจอร์ซ้อมสอบจริงได้ไม่จำกัด
เหมาะสุด ๆ สำหรับคนที่ต้องการ สอบ กว. รอบเดียวผ่าน !!

ยังไงฝากทุกคนแวะเวียนเข้าไปใช้งานที่ EnGenius หรือ กดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ FB: EnGenius เตรียมสอบ กว.