Skip to content

วิธีขอใบ กว. แบบไม่ต้องสอบ

ประเด็นใหม่ล่าสุด !! ในวงการวิศวกรไทย ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม วันนี้พวกเรา EnGenius จะมาสรุปให้ฟังกันง่ายๆ

ที่มา https://www.facebook.com/photo?fbid=533438272138363&set=a.406112821537576

สืบเนื่องจากวันที่ 19 ธันวาคม 2565 สภาวิศวกรได้โพสต์ประกาศข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ออกมาโดยประเด็นสำคัญอยู่ที่คำว่า

วิศวกรที่มีประสบการณ์ทำงาน >= 12 เดือน

ยื่นขอใบ กว. โดยไม่ต้องสอบวิชาพื้นฐาน+วิชาเฉพาะ “

แต่ประเด็นคือ ต้องมี “สามัญวิศวกร” ที่ทำงานในบริษัทเดียวกันเซ็นต์รับรอง

โดยวิธีการในการยื่นเรื่องต้องทำอย่างไร ?? ลองมาดูกัน
 1. ต้องจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยได้ในลิงค์นี้ 👉🏼https://coe.or.th/degreecertificate/
 2. สมัครเป็นสมาชิกกับสภาวิศวกร ซึ่งขั้นตอนนี้เสียค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
 3. ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปในลิงค์ 👉🏼 https://coe.or.th/download_form/
 4. กรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์ขอยื่นขอใบอนุญาตตามข้อบังคับใหม่
 5. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์ดังกล่าวไปทางอีเมล [email protected]
 6. รอ 3 – 4 วันทำการ เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดการส่งเอกสารกลับ
 7. เอกสารที่ต้องเตรียมรอไว้แน่นอน คือ แบบฟอร์มรับรองการทำงานโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในลิงค์นี้ 👉🏼 https://service-api.coe.or.th/assets/dowload_cert.pdf?fbclid=IwAR3lPRiCYLLLMhCgsRyNkmoFlaPLg8CKcbTJbWNfkMXocRvSGLflfBOApew “สภาวิศวกรจะทำการตรวจสอบว่าเอกสารนั้นเป็นความจริงหรือไม่” หากไม่ผ่านหรือเอกสารไม่ครบถ้วนต้องทำการยื่นเรื่องใหม่ หรือ ปรับปรุงแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม
 8. เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนจะได้เข้าสู่รอบการสอบอบรมความพร้อม (1,500 บาท) จะประกอบไปด้วย 4 วิชา และมีเกณฑ์การสอบผ่านดังนี้
  => 8.1 วิชากฏหมาย จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >=  6 คะแนน
  => 8.2 วิชาจรรยาบรรณ. จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >= 6 คะแนน
  => 8.3 วิชาสิ่งแวดล้อม จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >= 6 คะแนน
  => 8.4 วิชาความปลอดภัย จํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 เกณฑ์ที่ผ่านได้คะแนน >=12 คะแนน
 9. เมื่อสอบรอบอบรมผ่านจึงได้รับใบอนุญาต กว. (1,600 บาท)

โดยส่วนสำคัญในเอกสารรับรองการทำงาน คือ จำเป็นต้องมี

ลายเซ็นต์ หัวหน้าหน่วยงาน และ สามัญวิศวกรที่อยู่ในบริษัท หรือ บริษัทในเครือเดียวกันเท่านั้น !!

ที่มา https://service-api.coe.or.th/assets/dowload_cert.pdf?fbclid=IwAR3lPRiCYLLLMhCgsRyNkmoFlaPLg8CKcbTJbWNfkMXocRvSGLflfBOApew

คราวนี้หลายคนตั้งคำถามว่า ?? การตามหาลายเซ็นต์รับรองเหล่านี้

ยากกว่า! การสอบวิชาพื้นฐาน+วิชาเฉพาะ ให้ผ่านเองซะอีก

เพราะนอกจากการทำงานให้มีประสบการณ์ 1 ปีที่กว่าจะผ่านไป ยังต้องรอการเซ็นต์อนุมัติจากบริษัทและหัวหน้างานที่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆ และ ที่สำคัญในสายงาน ราชการวิศวกร หรือ รัฐวิสาหกิจ

อาจยังจำเป็นต้องมีใบ กว. ก่อนที่จะมีประสบการณ์ทำงานหรือป่าว ??

หลายคนจึงคิดว่า “การพึ่งตัวเอง” น่าจะเป็นทางที่แน่นอนและรวดเร็วที่สุดอยู่ดี !!

เพราะเมื่อเทียบกันในเชิงค่าใช้จ่ายแล้วเรียกได้ว่าไม่ต่างกันเลย

ที่มา https://www.facebook.com/photo/?fbid=533553492126841&set=a.406112821537576

ในเมื่อสภาวิศวกรเสนอให้เรามีทางเลือกสำหรับการได้มาซึ่ง ใบ กว. ว่า

📌 จะรอเก็บประสบการณ์ 1 ปี เพื่อขอลายเซ็นต์จากพี่สามัญวิศวกร

หรือ

📌 เรียนจบแล้วสอบด้วยตนเองได้เลย 👉🏼 https://engenius.neighborsoft.com

แต่สุดท้าย เราเองคงต้องเป็นคนเลือกเองว่า

ทางไหนเหมาะกับเรามากที่สุด !!