Skip to content

การใช้แอปพลิเคชันสำหรับการเตรียมตัวสอบ กว. ออนไลน์ในปี 2024

หากคุณกำลังเตรียมตัวสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมออนไลน์ (กว.) 👨‍💻 อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย 😩 แต่การเตรียมตัวอย่างดีและตรวจสอบความพร้อมของตนเองก่อนเข้าสอบจะช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านการสอบได้มากขึ้น 🤩 ดังนั้น ในบล็อกนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมออนไลน์

 1. อ่านและทบทวนข้อมูล 📖
  อ่านและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมออนไลน์ เช่น
  คุณสมบัติของผู้สอบ https://coe.or.th/faq/step2-2-person/
  ตรวจสอบหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง https://service.coe.or.th/check_course_certification/VertifyFrom
  เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบ https://coe.or.th/faq/step2-3-person/
  เนื้อหาสอบในแต่ละสาขาวิชา https://coe.or.th/faq/step2-4-person
  และสมัครสมาชิกสภาวิศวกร https://service.coe.or.th/Register/Form/IDcard
 2. เตรียมความพร้อมกับแอปพลิเคชันสำหรับสอบ 📱
  หลังจากที่คุณได้ทบทวนเนื้อหาของการสอบแล้ว คุณควรทดลองใช้แอปพลิเคชันสำหรับสอบเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบการใช้โปรแกรมที่จะใช้ในการสอบ เช่น
  แอปพลิเคัชน EnGenius เตรียมสอบ กว https://engenius.neighborsoft.com เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยในการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม แอปพลิเคชันนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและครบถ้วน เช่น ข้อสอบพร้อมเฉลยในแต่ละสาขาวิชา เฉลยละเอียดเข้าใจง่ายภาพสวย และชีทสรุป แนวข้อสอบ เฉลย ของวิชาอบรมทั้ง 4 วิชา โดยแอปพลิเคชัน EnGenius เตรียมสอบ กว. มีฟีเจอร์การทำแบบทดสอบที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนความรู้และทักษะในการเตรียมตัวสอบ อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ซ้อมสอบจริงที่เก็บสถิติสะท้อนจุดอ่อนจุดแข็งให้กับผู้เตรียมตัวสอบ ที่สำคัญยังสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทุกอุปกรณ์อีกด้วย https://engenius.neighborsoft.com/download
 3. ทบทวนเนื้อหาและฝึกปฏิบัติ ✍️
  คุณควรทบทวนเนื้อหาและฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างรอบคอบ เพราะในแต่ละสาขามีชาที่ต้องเตรียมสอบไม่เหมือนกัน
  โดยทุกสาขามีหมวดวิชาพื้นฐานที่ต้องสอบเหมือนกัน ได้แก่
  (1) Engineering Drawing 25 ข้อ
  (2) Engineering Mechanics : Statics 25 ข้อ
  (3) Engineering Materials 25 ข้อ
  (4) Computer Programming 25 ข้อ
  คุณควรประเมินวิชาที่ตนเองถนัด และเลือก 3 วิชา เพื่อเก็บคะแนนเต็ม เพราะการสอบวิชาพื้นฐานต้องการคะแนนสอบอย่างน้อย 60 ข้อ
  ส่วนหมวดวิชาเฉพาะสาขาจะมีวิชาสอบบังคับ 3 วิชา เช่น วิศวกรรมเครื่องกล
  (1) Mechanics of Machinery 25 ข้อ
  (2) Machine Design 25 ข้อ
  (3) Heat Transfer 25 ข้อ
  และวิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจำนวน 1 วิชา จำนวน 25 ข้อ
  (1) Automatic Control
  (2) Internal Combustion Engines
  (3) Refrigeration and Air Conditioning
  (4) Power Plant Engineering
  ดังนั้น คุณควรเน้นวิชาสอบบังคับเพื่อเก็บคะแนนเต็ม เพราะการสอบวิชาเฉพาะสาขาต้องการคะแนนสอบอย่างน้อย 60 ข้อ
  หากคุณต้องการทราบสาขาวิชาอื่นสามารถสมัครสมาชิกและเลือกสาขาของตนเองได้ https://engenius.neighborsoft.com/register
 4. ทดลองทำแบบทดสอบ
  คุณควรทดลองทำแบบทดสอบเพื่อเตรียมตัวสอบ โดยสามารถหาแบบทดสอบจากแอปพลิเคชันที่คุณติดตั้ง การทำแบบทดสอบจะช่วยให้คุณได้ทดลองและปรับปรุงเทคนิคการเตรียมตัวสอบ และเพิ่มความมั่นใจในการสอบใบอนุญาต หรือ สามารถอ่านเทคนิคเพิ่มเติมได้จาก สอบ กว.ไฟฟ้า เตรียมตัวรอบเดียวผ่าน !!
 5. สร้างแผนการเตรียมตัวสอบ 📆
  หลังจากที่คุณได้ทบทวนเนื้อหาของการสอบและทดลองใช้แอปพลิเคชันสำหรับสอบ คุณควรสร้างแผนการเตรียมตัวสอบเพื่อจัดการเวลาและทราบว่าคุณต้องการฝึกปฏิบัติและทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมในวันไหน การสร้างแผนการเตรียมตัวสอบจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การเตรียมตัวในระดับที่ดีกว่าและเพิ่มโอกาสในการผ่านการสอบใบอนุญาต ซึ่งสามารถตรวจสอบรอบสอบได้ที่ https://service.coe.or.th/Requestlicense/CalendarExam
 6. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ 👷‍♂️
  หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาการสอบ คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อขอคำแนะนำและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งเพจ EnGenius เตรียสอบ กว. รับให้คำปรึกษาที่เข้าถึงง่ายและเป็นกันเอง
 7. พักผ่อนเพียงพอ 😴
  คุณควรมีการพักผ่อนเพียงพอ และไม่ควรทำงานหรือเรียนเกินเวลาเพื่อลดความเครียดและเพิ่มสมรรถนะในการเตรียมตัวสอบ
 8. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 🌐
  การสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมออนไลน์จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและเร็วเพียงพอ คุณควรตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณและตรวจสอบความเร็วเนื้อหาเพื่อแน่ใจว่าคุณไม่มีปัญหาในการสอบ
 9. ตรวจสอบการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ 💻
  คุณควรตรวจสอบการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตระหนักถึงการตั้งค่าเนื้อหาและโปรแกรมที่จะใช้ในการสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 10. เตรียมตัวร่างกายและจิตใจ 💪
  การเตรียมตัวก่อนการสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ได้หมายความว่าต้องเตรียมทั้งสิ้นทั้งเดียว คุณยังต้องเตรียมจิตใจและร่างกายด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้คุณเครียดและเพิ่มสมรรถนะของร่างกายของคุณ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

การเตรียมตัวสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คุณคิด หากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเต็มที่และเตรียมตัวให้ดีที่สุด คุณจะมีโอกาสสูงที่จะผ่านการสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมออนไลน์โดยสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรรุ่นใหม่ 🔥 ที่ต้องการประกอบวิชาชีพหรือวิศวกรที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพของคุณ 👷‍♂️ การเตรียมตัวสอบเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำด้วยความตั้งใจและความพยายามในการทบทวนเนื้อหา และทดลองใช้แอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอก็จะสำเร็จลุล่วงได้ 🎉